Nova Escola Galega

http://www.nova-escola-galega.org/

Páxina oficial de NOVA ESCOLA GALEGA. Trátase dun movemento asociativo de base, que ten por finalidade xeral a de impulsar o traballo de renovación pedagóxica e de galeguización lingüística e curricular do sistema educativo de Galiza, por medio da agrupación e cooperación de todos aqueles ensinantes galegos de calquera nivel educativo e de todas as persoas socias e colaboradoras que pretenden contribuír coa súa acción e reflexión á construción dun sistema educativo GALEGO, PÚBLICO e DEMOCRÁTICO.