Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado

http://www.aufop.com/aufop/home/

A Revista Interuniversitaria de Formación do Profesorado mantén unha filosofía a prol das reformas pedagóxicas de corte progresista e publica artigos sobre diversidade de temas asociados á universidade, a educación, formación do profesorado, métodos de ensinanza/aprendizaxe, didáctica, etc.