Eurydice España (REDIE)

http://www.mecd.gob.es/redie-eurydice/

Rede española de información sobre Educación (Eurydice España-REDIE) é un mecanismo de cooperación territorial ó servizo Administraciones educativas do Estado.

A través da recopilación, análise e difusión de información válida do Sistema educativo español, apoia o deseño de políticas educativas, a toma de decisións a nivel nacional, autonómico y europeo e o seguimiento dos obxectivos na educación.

Este portal web de Eurydice España-REDIE é o principal soporte de difusión de todos os trabajos das Redes española e europea, e de coñecemento dos sistemas educativos.