Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Sección de Educación do xornal El País

http://elpais.com/tag/educacion/

Desta sección de educación e tamén da de sociedade podemos atopar interesantes artigos escritos por persoeiros da pedagoxía no panorama español, tales como Gimeno Sacristán ou Imbernón. Non podemos se axenos ás noticias educativas que nos rodean, pois tamén son fonte de coñecementos e aprendizaxe.