REDINED

http://redined.mecd.gob.es/

REDINED é unha REde de INformación EDucativa que recolle investigacións, innovacións e recusos producidos en España.Tratase un proxecto levado a cabo polo MECD e as comunidades autónomas a través das súas consellerías ou departamentos de Educación.