PLATEGA - Plataforma de Teleformación de Galicia

http://www.edu.xunta.es/platega/theme/estandarEduXunta/Axuda/FAQPlatega.php

PLATEGA é a Plataforma de Teleformación de Galicia. O seu fundamento é aproveitar a facilidade de distribución de materiais formativos e as ferramentas de comunicación das redes informáticas para crear un contorno de ensino e aprendizaxe.