Educación prohibida

http://www.youtube.com/watch?v=GgCNSFIcpHI

Filme documental onde se mostran as diferentes perspectivas dos docentes dos distintos países de fala hispana e as súas opinións sobre o que acontece no seu contexto de traballo.