Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.

http://www.ite.educacion.es/

Trátase dunha páxina do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Esta é a responsable de integrar as TIC nas etapas educativas non universitarias.

Nela presentansenos contidos como INTEF, Escola 2.0, Formación, Recursos, etc. que nos serán útiles para a nosa procura en Tecnoloxía Educativa.