Revista interuniversitaria de Formación do Profesorado

http://www.aufop.com/aufop/home/

Esta revista permitiranos descubrir moita da información publicada acerca desta temática "Formación do Profesorado" ademais de coñecer novos estudos ou investigacións saidas a luz.