Revista Electrónica de Tecnología Educativa

http://edutec.rediris.es/Revelec2/presentacion.html

Edutec é unha reevista que nos mostra diferentes artigos relacionados coa Tecnoloxía Educativa. Desta maneira, encargase da difusión de traballos de investigación e experiencias persoais, para así dar lugar ao diálogo e o debate de ideas. 

Está editada dende o Departamento de Pedagoxía Aplicada e Psocoloxía da Educación da Universidade das Illas Baleares, cunha periocidade trimestral.