Paxina web do CAFI

http://www.edu.xunta.es/web/cafi

Nesta páxina poderemos atopar tódalas actividades propostas dende este "Centro autonómico de Formación e Innovación" tal e como vimos na análise realizada do Plan Anual de Formación do profesorado