Silvia Muñiz Núñez

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica" (Aristóteles)

Espazo temático: Atención á diversidade e Orientación.

http://www.edu.xunta.es/web/diversidadeorientacion

A orientación educativa ten por obxecto axudar ao alumnado ao longo da súa traxectoria escolar, a coñecer, valorar e decidir sobre si mesmo e sobre as súas preferencias, intereses e capacidades académicas, para que poida formular libre e responsablemente a súa decisión persoal. 

Este espazo pon á disposición da comunidade educativa recursos e actuacións para que responsablemente poidan ofrecerlle a orientación e información necesaria para que o propio alumnado poida levar a cabo o seu proceso de toma de decisións e de eleccións educativas na transición entre etapas educativas.