PIXEL BIT

http://acdc.sav.us.es/pixelbit

Pixel Bit é unha revista de Medios e Comunicación que persigue ser unha canle de distribución e intercambio de ideas e formación entre os investigadores de diferentes países e comunidades preocupados pola introdución, mellora e entendemento das TICS nos procesos de formación.