GITE

http://www.um.es/gite

Gite é un Grupo de Investigación de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Murcia. É un grupo de traballo e investigación que ten o seu interés no estudo dos medios e na súa implementación nos procesos educativos : formais, informais e non-formais principalmente.