Rodrigo

Non é posible describir de xeito breve a alguén tan magnánime coma min

Ocio tecnolóxico

Por Rodrigo
http://www.xuventudegalicia.net/web/public/Startup.action

Páxina web dedicada á xornada de xuventude Galicia.Net, que vai máis alá dunha simple party, con múltiples actividades e obradoiros. Unha oportunidade incluso para innovadores que se precien, xa que hay concursos nos que poder participar con proxectos creadores e innovadores.