Rodrigo

Non é posible describir de xeito breve a alguén tan magnánime coma min

Jordi Adell

Por Rodrigo
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/

Páxina web moi interesante, onde o profesor da Universitat Jaume I, Jordi Adell, publica varios artículos de gran interese sobre o mundo tecnolóxico-educativo.