CNICE Red Digital

http://reddigital.cnice.mec.es

A revisa Rede Dixital é unha publicación oficial do Ministerio de Educación e Ciencia de España destinada a informar e investigar sobre os temas que máis interesan á comunidade educativa en torno as tecnoloxías na ensinanza. Pretende difundir e promocionar o uso das TIC na educación e a formación: proporcionando modelos de referencia eficaces e innovadores sobre o uso e aplicación das TIC nos contextos educativos.