Centro Aragonés de Tecnoloxías para á Edcuación

http://www.catedu.es/webcatedu/

O Centro Aragonés de Tecnologías para a Educación (CATEDU) depende do Departamento de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de Aragón yeofrece servizos destinados a incentivar e facilitar o uso das TIC na educación