As TIC nas nosas futuras aulas, será posible?

As TIC nas nosas futuras aulas, será posible?

Iniciado por María Viéitez Respuestas (7)

Grazas a esta nova materia que estamos a cursar, ímonos dando conta e sabendo máis acerca da introdución das novas tecnoloxías tanto da información como da comunicación, nas aulas de Educación Infantil.

Pero eu en concreto, quero expresarvos o meu pesar, as miñas dúbidas e pensamentos iniciais acerca de isto.

Estamos vendo como as TIC no ámbito educativo están a pisar forte. Falamos das súas potencialidades, da mellora metodolóxica que están e que van a provocar, da revolución que supón, dos beneficios de usalas... pero, que está a pasar? Por qué non hai case centros educativos/mestres que as usen ou que fagan un bo uso delas?

Tras realizar as prácticas nos diferentes centros escolares e como alumnos que somos, estamos a ver como a maioría dos docentes utilizan materiais estáticos e pouco interactivos  realizados por editoriais e como algún que outro mestre, realiza PowerPoints a modo de facernos ver que está innovando e que mudou o seu modelo didáctico. (Está claro que hai excepcións, pero nun porcentaxe menor)

Con isto, o que vos quería dicir eu é que penso que algo non está funcionando ben. Cales son os problemas que xorden para implantar as TIC nas aulas? Que debemos facer nos, como futuros mestres e mestras?

Persoalmente, creo que unha das causas de que ocorra isto é a mala xestión por parte da Administración, dos centros educativos e por conseguinte, dos mestres e mestras. Penso que ata que a Administración non se prantexe potenciar un cambio e o docente non lle encontre utilidade real a modificar a súa metodoloxía educativa incorporando as tic, calquera posible integración das mesmas nas aulas seguirá sendo unha utopía.

 

Anímovos a que reflexionedes e pensedes cal debe de ser o noso labor, e que deberíamos facer para ir provocando un cambio, ese cambio que estamos a ver que é necesario.

 

 

Viéitez López, María

Respuestas

 • Por Natalia

  Hola María, yo cada vez tengo más claro que el mayor problema que surge para implantar las TIC en las aulas es la falta de formación del profesorado en este tema, además de la falta de recursos entre otros muchos obstáculos. 

  Actualmente, la mayoría de los docentes, de cualquier nivel educativo, carecen de conocimientos de las nuevas tecnologías, no saben ni la mitad de las utilidades que tienen éstas en un aula, ni del partido que pueden sacar de ellas. Por ello, considero que se deberían impartir más cursos referentes a las tecnologías para maestros, para que éstos sepan por lo menos, qué pueden hacer con las mismas, ya que considero que ésto será benficioso tanto para ellos como para sus alumnos.

  La verdad es que entiendo a esos maestros que no quieren usar las nuevas tecnologías en sus aulas porque las consideran un peligro para los niños. Los entiendo de verdad, porque a ellos nunca les habló nadie de los beneficios que pueden sacar de las mismas, por lo tanto, sólo saben lo que escuchan en la sociedad: "las tecnologías tienen todo el día enganchados a los niños, son malas". Debemos cambiar esa idea y transmitir la de que las tecnologías no son malas, siempre y cuando se haga un uso responsable de ellas y se empleen de manera correcta.

  También se da el caso de que muchos docentes tienen tecnologías en sus aulas, como por ejemplo la pizarra digital, y sólo la emplean para proyectar vídeos.  Pero esque tampoco nadie les explicó que podía hacer infinitad de cosas diferentes teniendo la pantalla digital en su clase, sólo le atornillaron esa pantalla en su pared y hasta seguro que muchos de ellos no sabía ni lo que era. Si nadie se lo explica, los docentes que no son "nativos digitales", no lo van a saber.

  En conclusión, yo creo que ese es el principal inconveniente para implantar las TIC, de manera correcta, en las aulas, y también el problema que tenía mi profesora de prácticas. Considero que es muy necesario más cursos formativos de TIC y a mi personalmente me gustaría asistir a ellos. A veces tengo un poco de miedo al pensar en cómo poder introducir las TIC en mi aula, pero también tengo claro que con esfuerzo, empeño y una buena formación puedo conseguirlo.

  Pérez Quintela, Natalia

 • Por Almudena Alonso

  Interesante debate el que proponéis e interesante la perspectiva de María sobre la gestión de la Adminsitración y cómo esta determina y pone la norma a escuelas y docentes.

  En cuanto a la perspectiva de Natalia tengo mis dudas sobre la necesidad de más formación (sin más), pues... ¿se trata de cantidad (más cursos) o de calidad (posibilidades pedagógicas y didácticas de las TIC)?

  El año pasado el CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación) y los CFR (Centros de Formación y Recursos) ofertaron 47 cursos en TIC, además de seminarios, grupos de trabajo, jornadas, etc. que desarrollaron esta temática. Fue el área educativa con mayor oferta formativa, por lo tanto, vuelvo a mi pregunta inicial ¿se trata (principalmente) de cantidad?

 • Por Elisa Iglesias Framil

  Ola.

  Eu estou convencida de que ten que producirse un gran cambio nas aulas, pero non creo que este cambio xire arredor do uso das TIC.  Para min este cambio tan necesario deber ter outro motor e obxectivo: a comprensión e respecto das necesidades e intereses dos nenos e das nenas (por simplificar a idea).

  Sen embargo, creo que as TIC tamén teñen e deben ter cabida neste cambio. Son unha FERRAMENTA moi interesante na meirande parte dos campos laborais (penso) e tamén no educativo!

  Claro que as TIC non son a resposta que precisa a educación, son unha ferramenta máis. Por si mesmas non son boas nin malas, xa falamos noutras ocasións que depende do uso que fagamos delas. Podes ser un docente convencional ou un docente innovador e empregar ou non as TIC. Non creo que por non empregalas necesariamente sexas un mal docente, sobre todo en educación infantil. Ben, esta é a miña opinión. Aínda así, sigo pensando que é unha pena non aproveitalas, como tantas outras cousas!

  En canto a se se trata dun problema de formación, eu creo que non, que máis ben se trata de falta de concienciación ao respecto. A posibilidade de formarnos témola, so hai que desexar facelo. Claro que ás veces existen máis escusas ca intencións.

 • Por Almudena Alonso

  Elisa, fas unha reflexión na que cabe deterse, dis "claro que as TIC non son a resposta que precisa a educación", entón, xórdeme a min un interrogante, (non son a resposta) a que pregunta?.

  Falas de comprender e respectar as necesidades dos nenos e nenas da sociedade actual. Unha sociedade da información eminentemente dixital, polo que para formar integralmente non se trataría só de incorporar as TIC como ferramentas tecnolóxicas e o seu uso didáctico e pedagóxico na escola; senón de poñer a estas novas xeracións en contacto coa cultura dixital e formalos para que desenvolvan as competencias necesarias para vivir e participar nela. Neste camiño, a actitude fronte as tecnoloxías dixitais e aproveitar as oportunidades que se nos presentan para formarnos son aspectos esencias cara a integración efectiva das TIC nos procesos educativos.

 • Por Elisa Iglesias Framil

  Ola.

  Almudena, grazas á túa resposta debo determe no significado que lle dou á palabra CAMBIO, e aclarar a miña opinión.

  Por unha parte, María iniciou o debate falando dese cambio que debe producirse con respecto ao uso das TIC nas aulas. Estou totalmente de acordo con que debemos sensibilizarnos, formarnos e introducilas nas escolas,  pois forman parte da cultura actual.

  Por outra parte, e quizais desviándome un pouco do fío que estamos a seguir arredor das TIC, eu demando un cambio da escola tradicional que aínda perdura na actualidade, unha escola que non soubo adaptarse ás transformacións e necesidades sociais. Temos unha escola pensada para que o alumnado escoite, non fale ou participe; unha escola aburrida á que asistimos por obriga e na que imos aprender (para pronto esquecer) unha serie de contidos impostos, formais, que poucas veces son do noso interese; unha escola que valora e avalía a transmisión e reprodución de contidos; unha escola que ofrece materias individuais e illadas fronte a un currículo globalizado; unha escola que non respecta os ritmos e os intereses de cada alumno e alumna; unha escola que fomenta a disciplina fronte á autonomía…..

  Na intervención anterior referíame a que o ‘gran cambio’ na educación creo que debe xirar arredor do cuestionamento e modificación deste modelo educativo convencional, respectando, por enriba de todo, as necesidades e os intereses de nenos e nenas.

   

  Como dicía penso que as TIC teñen a súa importancia neste cambio como unha ferramenta máis. Ti apuntas, e levas razón, que non son só unha ferramenta, pois a cultura dixital forma parte das nosas vidas e debemos tratar esta competencia na escola. Estou de acordo. Aínda así, creo que son un contido, obxectivo ou competencia a abordar na escola, ao igual que moitos outros. Non podemos ignoralas, non introducilas no currículo, na práctica docente, porque sería traballar de costas á realidade social, non ten sentido.

  Pero sigo pensando que a magnitude do problema educativo é maior, e que as TIC, ao igual que outras competencias, debe acompañar esta ‘revolución’ do modelo escolar existente, non liderala.

  Interesante debate Almudena!

 • Por Almudena Alonso

  Completamente dacordo contigo Elisa,

  a revolución que precisa a escola implica a posta en xogo de moitos elementos educativos (competencias, enfoques, perspectivas, valores, metodoloxías...). E nós como mestras e mestres temos que tratar de transformar as prácticas educativas para dar cabida a esta revolución. Para elo un primeiro paso é reflexionar sobre a nosa propia práctica, sobre as aprendizaxes que estamos a realizar e a súa potencialidade para producir o cambio; e neste senso as reflexións que ti estás a facer na Red Social, e a profundidade coa que as estás a matizar son un primeiro paso esencial.

 • Por Andrea González Aldrey

  Creo que es un debate interesante y que deberíamos de plantearnos como futuros docentes, en donde van a estar muy presentes las TIC´s y cada vez pisando más fuerte.

  Creo que los profesores que hoy en día están impartiendo las materias, están acostumbrados a como se hacía antiguamente, a papel y lápiz, y no se sale de ahí, unicamente usando power point que sería lo más fácil de realizar, sin intentar tan siquiera buscar métodos alternativos que hay muchos para dar clases en relación a las nuevas tecnologías.

  También creo que un poco es por apenas tener conocimiento acerca de lo que pueden hacer cantidad de ordenadores, tablets... Aunque se impartan cursos seguramente los profesores ven mejor prepararse en temas relacionados con la educación y no tanto con temas tecnológicos, que yo creo que en pleno siglo XXI como estamos, es de igual importancia.

  Siempre nos están repitiendo que nosotros tenemos que ser el cambio en la educación, que somos jóvenes y vemos lo que no nos gusta como alumnos, y no podemos cometer los mismos errores que pasan actualmente, pero cuando vamos de prácticas nos mandan trabajar de una manera en concreto, que puede ser con fichas... y apenas tecnología, y que pasa? Yo creo que hasta nosotros mismos nos acomodamos a eso, porque vemos que es una manera fácil de trabajar y en la que los niños aprenden contentos. Pero ahí viene el problema, que con el paso del tiempo el niño ya se cansa de eso que anteriormente le hacía feliz.

  Creo que el cambio es que todos pusiesemos denjuestra parte por aprender más acerca de las tecnologías. A mi personalmente me gustaría saber mucho más acerca de las nuevas tecnologías, y poder transmitirlo en mi clase, que los niños estuviesen aprendiendo por ejemplo a leer, y a la vez, a saber usar las TIC´s de manera responsable y saludable.