5 Happy Tips_new
Created with Raphaël 2.1.2Created with Raphaël 2.1.2
Created with Raphaël 2.1.2Created with Raphaël 2.1.2
Created with Raphaël 2.1.2Created with Raphaël 2.1.2
Created with Raphaël 2.1.2Created with Raphaël 2.1.2
Created with Raphaël 2.1.2Created with Raphaël 2.1.2
DISPOSITIVOS DIXITAIS
Created with Raphaël 2.1.2Created with Raphaël 2.1.2
No centro educativo dispoñíase de dispositivos tecnolóxicos moi básicos, o que axuda a manter unha metodoloxía tradicional.
Algunhas das mestras e mestres máis novas optan por que o alumnos aprendan a buscar na rede de xeito seguro e fiable e, posteriormente, na súa casa modifiquen e reflexionen a partir do que atopen sobre o tema proposto para logo expoñelo na clase. Un dos mestres empregaba esta dinámica semanalmente.
CURACIÓN DE CONTIDOS
Todos os alumnos forman as novas xeracións que están crecendo nunha sociedade dixitalizada.
NATIVOS DIXITAIS
Non se contaba cun PROFESORADO cualificado e preparado no ámbito das novas tecnoloxías, polo que non poden proporcionar unha educación acorde ao siglo XXI.

A educación é unha ferramenta básica para formarse na tecnoloxía dunha forma segura e fiable para un bo desenvolvemento na sociedade dixital actual e futura.
EDUCAR PERSOAS PARA O FUTURO MUNDO DIXITAL
CONCEPTOS ADQUIRIDOS NA MATERIA DE TECNOLOXÍA EDUCATIVA EN RELACIÓN AO PRACTICUM I
1122
  • 1
    de 1
Free Infographic MakerCreate free infographics with Venngage