Lorena Núñez Rodríguez

Se me tibese que describir en poucas palabras creo que as axeitadas serían: versátil, gran solucionadora de problemas e alegre.

últimos comentarios

Sin comentarios

Archivos de Lorena Núñez Rodríguez