Esther

Son estudiante de psicopedagoxía, pero antes fixen Educación Social

Os coñecementos previos.

Os  coñecementos previos.
Por Esther

Este é un fragmento resumido por mi do artículo de Marina Miras, que se atopa na obra de C.Coll O construtivismos na aula.