As vantaxes e inconvenientes do e-learning

As vantaxes e inconvenientes do e-learning
Por Laura Pereira Mallo

Vantaxes: eliminación de barreiras espaciais e temporais, xestión real do coñecemento (intercambio de ideas, opinións, prácticas, experiencias, enriquecemento colectivos do proceso de aprendizaxe sen límites xeográficos...), actualización constante dos contidos, redución de costes, permite unha maior concialiación da vida familiar e laboral.

Inconvenientes: require que os estudantes teñan unhas habilidades para a aprendizaxe autónoma, pode disminuir a calidade da formación se non de da un ratio axeitado profesor-alumnos, require máis traballo convencional, require máis esforzo por parte do profesorado xa que teñen que dominar as TIC, depende de conexión a Internet e da existencia dun ordenador, falta de exemplos de prácticas.