Imaxe sobre o proceso de aprendizaxe na materia

A miña elección da imaxe que represente unha cuestión do proceso de aprendizaxe na materia céntrase principalmente no contexto da aula.

Con esta imaxe quero dicir que durante todo o noso proceso de aprendizaxe a aula foi o elemento de enlace entre todas as materias que estudamos e nesta de xeito específico; nela como lugar onde se da o proceso de ensino-aprendizaxe, sendo unha parte "tradicional", por así dicilo, na que se ven os cambios que se foron introducindo ao longo do tempo e ca incursión das novas tecnoloxías na educación, ese é o caso do ordenador, proxector e demais instrumentos empregados neste proceso.

En definitiva, a aula como o contexto no que se mesturan as antigas e as novas formas da aprendizaxe.

Comentarios

  • Pablo Rivas Díaz

    Una imagen muy representativa de nuestro paso por la facultad de Ciencias de la Educación. Una facultad que trata de modernizarse al ritmo que avanza la sociedad aunque sigue anclada en el pasado en diversos aspectos.