Lorena Núñez Rodríguez

Se me tibese que describir en poucas palabras creo que as axeitadas serían: versátil, gran solucionadora de problemas e alegre.

Asesorameiento a centros educativos, una cuestión de saber, poder e identidad

Asesorameiento a centros educativos, una cuestión de saber, poder e identidad
Por Lorena Núñez Rodríguez