Plan de Formación do Profesorado

Plan de Formación do Profesorado
Por Marta Pereira Pena

Adxunto o Plan de formación do profesorado que establece a Consellería de Cultura, Educación E Ordenación Universitaria para o curso 2014 - 2015