Tarefa 3. Formación permanente do profesorado

Tarefa 3. Formación permanente do profesorado
Por Marta Pereira Pena

A continuación, responda a 4 preguntas sobre a Formación do Profesorado.