Preguntas Formación permanente do profesorado

Neste documento, respondo a 4 preguntas sobre a Formación do profesorado