Plan Anual de Formación do Profesorado

A continuación, adxunto o documento no que Mirian Cortiñas Pérez e eu Gabriela Díaz Rodríguez, elaboramos unha avaliación do Plan Anual da Formación do Profesorado. Un saúdo