Miriam Blanco Rodríguez

A xente que me coñece considerame unha persoa alegre e divertida, gústame ver a cara positiva das cousas e odio discutir, polo que intento evitar as discusións.

Práctica 2 (grupo PaMiVaRa).pdf

Práctica 2 (grupo PaMiVaRa).pdf
Por Miriam Blanco Rodríguez