O tren do meu PLE

O tren do meu PLE
Por Sara Varela

Para presentar o meu PLE decidín empregar un tren, o cal representa todo o que levo percorrido e aprendido en relación ás ferramentas para informarme, recoller información e compartila, reflexadas nos seus vagóns. Con esta materia agardo poder encher e ampliar os vagóns do meu PLE, xa que considero que son bastante escasos.