Educación: Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la Información

Primeiro traballo obligatorio sobre os Capítulos 1 ("Las promesas de riesgo y los riesgos promisorios de las nuevas tecnologías de la información en educación") e Capítulo 4 ("Lectura crítica en la Internet") do libro "Educación: Riesgos y promesas de las nuevas Tecnologías de la Información" (Burbules y Callister, 2001). Constando na súa elaboración a selección de parágrafos (indicando o criterio e o motivo da escolla), a búsqueda de información adicional e para rematar, a opinión persoal.