Riscos e promesas das novas tecnoloxías en educación, segundo Burbules e Callister.

Aquí deixo o meu pequeno resumo e reflexión sobre os riscos e promesas das novas tecnoloxías na educación, froito do texto dos autores Burbules e Callister.