Infografía

Trás moitos intentos, por fin podo subir a miña infografía. Trátase da representación visual do meu método de traballo así como as ferramentas que emprego para manexar a información que localizo para despois compartila de novo.