Traballo 1.

Traballo 1.
Por Ivan Calviño Gomez

Traballo obrigatorio sobre os textos de Callister e Bergulles.