Nube de tags sobre as NTIC no campo da educación

Nube de tags sobre as NTIC no campo da educación
Por Silvia Comentarios (2)

Hola ! Presentovos un arquivo que realicei a partir da aplicación tagxedocreator, un dos meus descubrimentos recentes.

Como xa describin nos mes marcadores esta aplicación serve para eaborar nubes de tags sobre un tema determinado,o seu valor educativo basease na posibilidade de resumir de unha maneira visual, resumida e sinxela os cñecementos adquiridos sobre un tema en concreto.

Coñecín esta apicación graas a un traballo que nos mandaron facer na materia de educación ó longo da vida, no que se nos esixía a creación dun poster onde se pasmaran os contidos relevantes de un artigo educativo.

Decidín adaptar isto á materia de tecnoloxía educativa elaborando así mesmo, un poster onte incluira todos os conceptos que para min son relevantes no campo de coñecemento que aquí nos ocupa.

Comentarios