Lucía

"Para enseñar a un niño se necesita más corazón que ciencia"

storyboard 1

storyboard 1
Por Lucía

Adxunto a primeira parte do noso storyboard para a realización do vídeo