Comparto o que creo que debería facer nunha realidade de guerra como a vivida en Siria e á que Nusa nos achegou.