Acceso as novas tecnoloxías

Propoño aquí un debate sobre o acceso as novas tecnoloxías, a exclusión e desigualdades que estas supoñen para unha parte da poboación.