Rúbrica Autoevaluación

Dispoñoche a subir o documento onde mostro a miña autoevaluación desde o inicio desta materia ata hoxe. Despois de valorar os diferentes apartados que presentada, e de valorar o meu proceso conclúo os datos no seguinte archivo.