1ª Autoavaliación

Adxunto a miña 1ª autoavaliación.