Esquema: rol do docente ante as TICs

Esquema: rol do docente ante as TICs
Por Laura Pereira Mallo

Un dos aspecto fundamentais que hai que ter en conta, no que respecta as TICs na educación, é o referido a relación entre a tecnoloxía educativa e a capacitación do profesorado. 

Hoxe debemos ser conscientes de que o uso do ordenador faise imprescindible para perfeccionar a calidade da aprendizaxe dos estudantes e os docentes deben preocuparse ante tal desafío.