Infografía

Realizado por:

Ainoa Couselo Agrelo

Jacobo García Otero

Nicolás Martínez Gómez