Principais características do PLE

Principais características do PLE
Por Laura Pereira Mallo

É persoal: cada PLE é diferente dos demáis xa que o constrúe cada individuo tendo en conta os seus intereses. 

É dinámico: tendo en conta o momento e os intereses e decisión do individuo.

Entendemos así un PLE como un; modelo de aprender, un enfoque de aprendizaxe e un cambio de actitude.