Aprendizaxe Semipresencial

Aprendizaxe Semipresencial
Por Laura Pereira Mallo

Imaxe na cal se representan, bastante gráficamente, o que é esta modalidade de ensinanza, dúas pezas; aprendizaxe presencial e aprendizaxe non presencial (online) dentro dun mesmo marco.