DOKEOS: algunhas características da plataforma

Seleccionei esta imaxe acerca da plataforma de aprendizaxe DOKEOS porque considero que se trata dun gráfico que mostra a simple vista as principais características de dita plataforma.