Nube de tags sobre Tecnología Educativa

Estamos a punto de cerrar esta etapa de cambios nos nosos esquemas de aprendizaxe, e quería reflexa os termos os que nos aproximamos nesta materia.

Nomes que antes non coñecíamos e agora nos resultan familiares, e nos que seguiremos profundizando a partir de agora.

Non se termina unha etapa, a Tecnoloxía Educativa deunos as bases para comezar outra nova e máis profunda.