dependencia....

dependencia....
Por Eva Barbazán
Como se ve na imaxe, cada día dependemos un pouquiño máis das novas tecnoloxías. Estas son unha ferramenta útil que nos son necesarias para traballar con eles, paro non sempre se fai un bo uso destas.É paradóxico que un medio creado para promover as relacións (Internet), sea unha causa principal da destrucción destas.
   Fonte: