Squeak Etoys

Squeak Etoys é unha ferramenta multimedia de desarrolloeducativo, un sitema cuxo propósito é axudar os nenos a aprender facendo. Eles poden explorar as suas ideas o crear modelos simulacións e xogos que incluen texto, gráficos e video. É  un ambiente de creación. É un proxecto electrónico basado en Squeak, que pode ser un modelo, unha simulaciónunha historia ou un xogo creado por un neno. De esta forma Etoys pode axudar a crear unha poderosa e eficaz percepción dun obxeto.