Esquema das catro dimensións da aprendizaxe

Nesta gráfica podemos observas as catro diferentes dimensións da aprendizaxe, onde se nos amosa clara e brevemente o papel do conectivismo no proceso de asimilación de datos.